کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی

اثر دیوید آکر از انتشارات برآیند - مترجم: سروش صیادی-تجارت
خرید کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی
جستجوی کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی در گودریدز

معرفی کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب حکایت دولت خردمند
 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول
 کتاب فقط از یک زن بپرسید
 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها