کتاب رهبران متحول می شوند

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات بهار سبز - مترجم: علی علی پناهی-تجارت
خرید کتاب رهبران متحول می شوند
جستجوی کتاب رهبران متحول می شوند در گودریدز

معرفی کتاب رهبران متحول می شوند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبران متحول می شوند


 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب اصل گرایی
 کتاب چگونه بخوریم بجنبیم بخوابیم
 کتاب بهانه ممنوع!
 کتاب هنر تاثیرگذاری
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد