کتاب راهنمای مدیران

اثر بهنام زمانیان بروجنی از انتشارات مهرسا-تجارت
خرید کتاب راهنمای مدیران
جستجوی کتاب راهنمای مدیران در گودریدز

معرفی کتاب راهنمای مدیران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راهنمای مدیران


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی