کتاب حکایت دولت خردمند

اثر مارک فیشر از انتشارات آوای مهدیس - مترجم: سارا حسین زاده-تجارت
خرید کتاب حکایت دولت خردمند
جستجوی کتاب حکایت دولت خردمند در گودریدز

معرفی کتاب حکایت دولت خردمند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حکایت دولت خردمند


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب حکایت دولت خردمند
 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول
 کتاب فقط از یک زن بپرسید
 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها