کتاب جنگ های ارزی

اثر جیمز ریکاردز از انتشارات دنیای اقتصاد - مترجم: حسین راهداری-تجارت
خرید کتاب جنگ های ارزی
جستجوی کتاب جنگ های ارزی در گودریدز

معرفی کتاب جنگ های ارزی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ های ارزی


 کتاب فصل های زندگی
 کتاب رهبری
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب بازاریابی دهان به دهان
 کتاب شرکت خلاقیت
 کتاب اسرار کار