کتاب توصیه های عملی مدیریت ریسک نوین

اثر رومن لینداوئر از انتشارات زرین اندیشمند - مترجم: گروه مترجمان-تجارت
خرید کتاب توصیه های عملی مدیریت ریسک نوین
جستجوی کتاب توصیه های عملی مدیریت ریسک نوین در گودریدز

معرفی کتاب توصیه های عملی مدیریت ریسک نوین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب توصیه های عملی مدیریت ریسک نوین


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها