کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها

اثر نادر هوشمندیار از انتشارات شورآفرین-تجارت
خرید کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها
جستجوی کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها در گودریدز

معرفی کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها


 کتاب پگاه
 کتاب دانستنی های علمی درباره نگهداری دام
 کتاب موقعیت مدیران صنایع ایران
 کتاب ایران مترو سازمان تجارت جهانی
 کتاب کشت و پرورش زعفران
 کتاب شرکت های هلدینگ‏‫ و ویژگی های آنها در دنیای تجارت