کتاب تجارت موفق

اثر تیموتی آر وی فاستر از انتشارات نشر نخستین - مترجم: روحیه فنائیان-تجارت
خرید کتاب تجارت موفق
جستجوی کتاب تجارت موفق در گودریدز

معرفی کتاب تجارت موفق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تجارت موفق


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی