کتاب تاخیر در پیمان

اثر بهمن معین پور از انتشارات زرنوشت-تجارت
خرید کتاب تاخیر در پیمان
جستجوی کتاب تاخیر در پیمان در گودریدز

معرفی کتاب تاخیر در پیمان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاخیر در پیمان


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها