کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت

اثر نادر هوشمندیار از انتشارات شورآفرین-تجارت
خرید کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت
جستجوی کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت


 کتاب پگاه
 کتاب دانستنی های علمی درباره نگهداری دام
 کتاب موقعیت مدیران صنایع ایران
 کتاب ایران مترو سازمان تجارت جهانی
 کتاب کشت و پرورش زعفران
 کتاب شرکت های هلدینگ‏‫ و ویژگی های آنها در دنیای تجارت