کتاب آموزه های دکتر دمینگ

اثر رافائل اگوآیو از انتشارات آموزه - مترجم: میترا تیموری-تجارت
خرید کتاب آموزه های دکتر دمینگ
جستجوی کتاب آموزه های دکتر دمینگ در گودریدز

معرفی کتاب آموزه های دکتر دمینگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آموزه های دکتر دمینگ


 کتاب منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی
 کتاب زن توانا
 کتاب بازی کار
 کتاب همه چیز بودن
 کتاب وادارم نکن فکر کنم
 کتاب راهکارهایی برای میلیونر شدن