کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

اثر مارک اچ. مک کورمک از انتشارات رسا


 کتاب تاثیر

کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد


 کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند

کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات آدینه


 کتاب رهبران متحول می شوند

کتاب رهبران متحول می شوند

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات بهار سبز


 کتاب ساختن برای ماندن

کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد


 کتاب انتخاب عالی

کتاب انتخاب عالی

اثر عهدیه عبادی از انتشارات هورمزد


 کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

اثر ریچارد پل - لیندا الدر از انتشارات اختران


 کتاب اینفلوئنسر

کتاب اینفلوئنسر

اثر بریتنی هنسی از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب شجاع باش دختر

کتاب شجاع باش دختر

اثر ریشما سوجانی از انتشارات میلکان


 کتاب شهامت رهبری

کتاب شهامت رهبری

اثر برنه براون از انتشارات نشر نوین