کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب کارت های خلاقیت

کتاب کارت های خلاقیت

اثر مایکل میچالکو از انتشارات بهزاد


 کتاب کار تیمی برتر

کتاب کار تیمی برتر

اثر مجموعه ی نویسندگان-کنت بلانچارد از انتشارات سایه گستر


 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک

کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک

اثر مجموعه ی نویسندگان-تونی آلساندرا از انتشارات سایه گستر


 کتاب موفقیت در قلمرو شماست

کتاب موفقیت در قلمرو شماست

اثر زوی بند از انتشارات هورمزد


 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین

کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سایه گستر


 کتاب بازگشت به آینده

کتاب بازگشت به آینده

اثر جرج برنر از انتشارات سایه گستر


 کتاب طرز فکر پیشاهنگی

کتاب طرز فکر پیشاهنگی

اثر جولیا گالف از انتشارات میلکان


 کتاب معجزه سوال در فروش بیمه های عمر

کتاب معجزه سوال در فروش بیمه های عمر

اثر وحید قوجه زاده از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب بهترین سواری عمر

کتاب بهترین سواری عمر

اثر رابرت ایگر از انتشارات هورمزد


 کتاب دستیابی به اشتغال پذیری مادام العمر

کتاب دستیابی به اشتغال پذیری مادام العمر

اثر اشوک شاه از انتشارات دنیای اقتصاد