کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب نترسید انجام دهید

کتاب نترسید انجام دهید

اثر ریچارد برانسون از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

اثر فرانتس تراکسلر - گرهارد هومر از انتشارات شیرازه


 کتاب گنجینه ی فروش

کتاب گنجینه ی فروش

اثر جفری گیتومر از انتشارات سیته


 کتاب اسرار فروش

کتاب اسرار فروش

اثر جفری گیتومر از انتشارات سیته


 کتاب اعتماد

کتاب اعتماد

اثر جفری گیتومر از انتشارات سیته


 کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار ایران

کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار ایران

اثر حسین یاغچی - محمود محمدیان از انتشارات نگاه نوین


 کتاب کارآفرینی

کتاب کارآفرینی

اثر محمد عزیزی - محمود احمدپور داریانی از انتشارات محراب قلم


 کتاب 5 قانون پول که باید بدانید و چند یادداشت دیگر

کتاب 5 قانون پول که باید بدانید و چند یادداشت دیگر

اثر جیم ران از انتشارات نگاه نوین


 کتاب جادوی کار پاره وقت

کتاب جادوی کار پاره وقت

اثر جیم ران از انتشارات ذهن آویز


 کتاب یادداشت هایی برای موفقیت در کسب و کار

کتاب یادداشت هایی برای موفقیت در کسب و کار

اثر حسین یاغچی - محمود محمدیان از انتشارات نگاه نوین