کتاب کارآفرینی جنایی

اثر پتر گوتسچاک از انتشارات سرخ - مترجم: محمدرضا پارسانژاد-محمدتقی تاجگر-تجارت
خرید کتاب کارآفرینی جنایی
جستجوی کتاب کارآفرینی جنایی در گودریدز

معرفی کتاب کارآفرینی جنایی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کارآفرینی جنایی


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده