کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش

اثر ارسلان خانزاده از انتشارات زرین اندیشمند-تجارت
خرید کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش
جستجوی کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی