کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA

اثر هنری مینتزبرگ از انتشارات اندیشه ارشد - مترجم: عباسعلی رستگار-تجارت
خرید کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA
جستجوی کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA در گودریدز

معرفی کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده