کتاب بازاریابی داخلی

اثر پیمان سلیمانی از انتشارات زرین اندیشمند-تجارت
خرید کتاب بازاریابی داخلی
جستجوی کتاب بازاریابی داخلی در گودریدز

معرفی کتاب بازاریابی داخلی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازاریابی داخلی


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها