کتاب 100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار

اثر دیوید نیون از انتشارات سیته - مترجم: احمد روستا-تجارت

Explaining not just what to do, but the hows and whys, this comprehensive text will enable the reader to understand and develop professional marketing plans for themselves, business people and corporations. Easy step-by-step procedures, forms and example marketing plans for particular products and/or services are provided to assist in the development of these plans.


خرید کتاب 100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار
جستجوی کتاب 100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب 100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار


 کتاب نوآفرینی
 کتاب چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید
 کتاب یادداشت هایی از یک دوست
 کتاب قرص مدیریت
 کتاب نوپای ناب
 کتاب زندگی خود را طراحی کنید