کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

اثر لینکولن گرین از انتشارات چالش - مترجم: ایوب گودرزی-تجارت
خرید کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه
جستجوی کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه در گودریدز

معرفی کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه


 کتاب قوانین کاریزما
 کتاب عامل جذب
 کتاب راهنمای به کارگیری هوش هیجانی
 کتاب حقیقت فروش
 کتاب ریبوت
 کتاب راه خودت را پیدا کن