کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته

اثر برایان تریسی از انتشارات یاران - مترجم: فرزانه وکالتی-تجارت

The advice in this book is based on Brian Tracys twenty-five years of research, teaching, and personal experience on the subject of self-made millionaires. Tracy himself used these ideas to rise from humble beginnings to become a millionaire. And Tracy has discovered that all successful people practice these 21 success secrets, whether theyre consciously aware of it or not. In The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires Tracy not only identifies and defines each success secret, but also reveals its source and foundation, illustrates how it functions in the world, and shows how to apply it in life and work through specific steps and practical exercises that everyone can use.


خرید کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته
جستجوی کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته در گودریدز

معرفی کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته از نگاه کاربران
نکات ساده و خوبی گفته شده بود که بنظرم بر روی پیشرفت کاری تاثیر بسزایی خواهند داشت. درکل از این کتاب کم حجم راضی بودم

مشاهده لینک اصلی
کتاب خوب کوتاه و آسان برای خواندن سخت کار کنید، اما بیش از 100٪ کار کنید، ساعتها کار کنید، خدماتی را که بالاتر از آنچه انتظار دارید، انجام دهید و به سرعت انجام دهید، پیدا کنید، چیزی را که دوست دارید پیدا کنید، ذهن خود را گسترش دهید

مشاهده لینک اصلی
براون تریسی یک کار فوق العاده در تقطیر عادت ها و رفتارهای میلیونرهای ساخته شده خود را به یک کتابچه راهنمای سریع، خواندن سریع و آسان انجام داد. این کتاب علاوه بر استقبال از کتابخانه من است و من شخصا در سفر میلیونر خود مفید است.

مشاهده لینک اصلی
2 سال پیش، من نگرش من را تغییر دادم و در نهایت زندگی ام را تغییر دادم. 2 سال دیگر، آن را اصلاح نگرش خود را دوباره به سمت یک زندگی بهتر ... کاملا تغییر آنها پارادایم. در راه رسیدن به موفقیت، به یاد داشته باشید دوباره به این صوتی گوش کنید

مشاهده لینک اصلی
من یک طرفدار بزرگ Brian Tracy هستم در حالی که او پیام خود را در کتاب پس از کتاب دوباره بسته بندی، ما از 1٪ نیاز به یادآوری چرا کسانی که در 99٪ نیاز به شنیدن آن را بیش از حد، بنابراین شما می توانید حرکت می کند.

مشاهده لینک اصلی
عبور. اگر بیشتر شما باید به من بگویید این است - خود را به عنوان خود اشتغالی ببینید و دوست دارید که شما انجام دهید، و غیره و غیره حتی حیرتانگیز. نوع بزرگ، حتی بزرگتر عنوان فصل و زیر عنوان. چگونه این حتی منتشر شد؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته


 کتاب هنر خوب زندگی کردن
 کتاب رقص تغییر
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب تبلیغاتی که ما می شناسیم به آخر خط رسیده است
 کتاب نبرد در اتاق فرمان
 کتاب 5 مرحله ی رهبری