کتاب گلوله برفی

اثر آلیس شرودر از انتشارات آپاما - مترجم: شهریار هاشمی-تجارت

A portrait of the life and career of investment guru Warren Buffett sheds new light on the man, as well as on the work, ideas, business principles, strategies, and no-nonsense insights that have guided his phenomenally successful business endeavors.


خرید کتاب گلوله برفی
جستجوی کتاب گلوله برفی در گودریدز

معرفی کتاب گلوله برفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گلوله برفی


 کتاب بازاریابی
 کتاب افراد موفق چگونه بر دیگران تاثیر می گذارند
 کتاب داستان ها می فروشند
 کتاب درباره همکاری
 کتاب قدرت اعتماد به نفس
 کتاب علم پول