کتاب کژ انطباقی

اثر کت هلمز از انتشارات کتابکده کسری - مترجم: مانی ستارزاده فتحی-تجارت
خرید کتاب کژ انطباقی
جستجوی کتاب کژ انطباقی در گودریدز

معرفی کتاب کژ انطباقی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کژ انطباقی


 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری
 کتاب مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی
 کتاب شادی بهره ور
 کتاب شرحی برشرایط عمومی پیمان
 کتاب کژ انطباقی
 کتاب جان آرام، جهان ناآرام