کتاب کلیدهای طلایی تجارت

اثر مهین خالصی از انتشارات پندار تابان-تجارت
خرید کتاب کلیدهای طلایی تجارت
جستجوی کتاب کلیدهای طلایی تجارت در گودریدز

معرفی کتاب کلیدهای طلایی تجارت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کلیدهای طلایی تجارت


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی