کتاب کسب و کار خانوادگی

اثر بهنام زمانیان بروجنی از انتشارات مهرسا-تجارت
خرید کتاب کسب و کار خانوادگی
جستجوی کتاب کسب و کار خانوادگی در گودریدز

معرفی کتاب کسب و کار خانوادگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کسب و کار خانوادگی


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی