کتاب کارآفرینی

اثر بروس ر برینجر از انتشارات دانشگاه تهران - مترجم: مجموعه ی مترجمان-محمود احمدپور داریانی-تجارت
خرید کتاب کارآفرینی
جستجوی کتاب کارآفرینی در گودریدز

معرفی کتاب کارآفرینی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کارآفرینی


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها