کتاب پنجمین فرمان

اثر پیتر سنگه از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی - مترجم: حافظ کمال هدایت-تجارت

پیام کلی پیتر سنگه در کتاب پنجمین فرمان این است که هیچ سازمانی نمی‌تواند برای رشد و پیشرفت خود، فقط به تعداد محدود و معدودی از کارکنان خود تکیه کند. بلکه باید همه‌ی اعضای یک سازمان بیاموزند که با هم کار کنند و دنیای بیرون و مشکلات درونی خود را از نگاهی تازه ببینند.

پیتر سنگه در این کتاب، توضیح می‌دهد که اگر کسی می‌خواهد یک سازمان یادگیرنده بنا کند (یا سازمان فعلی خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند) باید در ایجاد و توسعه‌ی پنج حوزه، سرمایه گذاری نماید. او این پنج حوزه را به شکل زیر فهرست می‌کند:

تفکر سیستمی
قابلیت‌های شخصی
مدل‌های ذهنی
چشم انداز مشترک
یادگیری تیمی


خرید کتاب پنجمین فرمان
جستجوی کتاب پنجمین فرمان در گودریدز

معرفی کتاب پنجمین فرمان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پنجمین فرمان


 کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات و اختصارات تأمین مالی پروژه ای
 کتاب عنصر اصلی
 کتاب معامله گر منظم
 کتاب درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
 کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای
 کتاب هگارتی از خلاقیت می گوید