کتاب هوش عاطفی در محیط کار

اثر آلن دوباتن از انتشارات کتاب سرای نیک - مترجم: محمدهادی حاجی بیگلو-تجارت
خرید کتاب هوش عاطفی در محیط کار
جستجوی کتاب هوش عاطفی در محیط کار در گودریدز

معرفی کتاب هوش عاطفی در محیط کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هوش عاطفی در محیط کار


 کتاب قدرت مثبت اندیشی
 کتاب بالاتر از همه
 کتاب بازاریابی دهان به دهان
 کتاب راز سرمایه
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب یادداشتهایی از یک دوست