کتاب هوش عاطفی در محیط کار

اثر آلن دوباتن از انتشارات کتاب سرای نیک - مترجم: محمدهادی حاجی بیگلو-تجارت
خرید کتاب هوش عاطفی در محیط کار
جستجوی کتاب هوش عاطفی در محیط کار در گودریدز

معرفی کتاب هوش عاطفی در محیط کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هوش عاطفی در محیط کار


 کتاب نوآفرینی
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب درودگر
 کتاب به پا خیزید و زندگی با عشق را آغاز کنید
 کتاب نوپای ناب
 کتاب زندگی خود را طراحی کنید