کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار

اثر گای کاوازاکی از انتشارات نگاه نوین - مترجم: محمدحسن گلستانه-تجارت
خرید کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار
جستجوی کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی