کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

اثر مارک اچ مک کورمک از انتشارات رسا - مترجم: محمود طلوع-تجارت
خرید کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
جستجوی کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد در گودریدز

معرفی کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد


 کتاب چگونه در هر کاری شکست بخوریم و باز هم برنده باشیم
 کتاب نسخه سوم بازاریابی
 کتاب هنر شکست خوردن
 کتاب طراحی ارزش پیشنهادی
 کتاب زندگی خود را طراحی کنید
 کتاب خلق مدل کسب و کار