کتاب نقطه عطف

اثر مالکوم گلدول از انتشارات روزبهان - مترجم: فریبرز آذرنیا-تجارت

کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان"نقطه شروع : چگونه چیزهای کوچک تفاوت‌های بزرگ ایجاد می‌کنند" با ترجمه مهدی قراچه‌داغی و نیز تحت عنوان "نقطه‌ی اوج: چگونه چیزهای کوچک تفاوت‌های بزرگ می‌آفرینند؟" و ترجمه‌ی ندا شادنظر منتشر شده است.


خرید کتاب نقطه عطف
جستجوی کتاب نقطه عطف در گودریدز

معرفی کتاب نقطه عطف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نقطه عطف


 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب سرسختی
 کتاب زبان بدن
 کتاب تفکر سریع و کند
 کتاب درباره نوآوری
 کتاب شتاب دهی