کتاب نظریه کارها

اثر مجموعه ی نویسندگان-کلیتن ام کریستنسن از انتشارات آریانا قلم - مترجم: محسن ربیعی-تجارت
خرید کتاب نظریه کارها
جستجوی کتاب نظریه کارها در گودریدز

معرفی کتاب نظریه کارها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نظریه کارها


 کتاب کتاب کوچک مربیگری
 کتاب تشکیل تیم های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک دقیقه ای
 کتاب پرورش فرمانروای درون
 کتاب چتر نجات شما چه رنگی است؟
 کتاب شانس دوباره
 کتاب ماهی! انرژی کسب کنید