کتاب معامله گر منظم

اثر مارک داگلاس از انتشارات آذرین مهر - مترجم: مریم فراهانی-تجارت
خرید کتاب معامله گر منظم
جستجوی کتاب معامله گر منظم در گودریدز

معرفی کتاب معامله گر منظم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب معامله گر منظم


 کتاب 3 عادت ساده برای تضمین موفقیت در بازاریابی شبکه ای
 کتاب نسخه سوم بازاریابی
 کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
 کتاب عملکرد حرفه ای
 کتاب مجالی برای تمرکز
 کتاب قدرت هوش هیجانی