کتاب مزیت

اثر پاتریک لنچونی از انتشارات آموخته - مترجم: سعید زرگریان-مهران رضوانی-تجارت
خرید کتاب مزیت
جستجوی کتاب مزیت در گودریدز

معرفی کتاب مزیت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مزیت


 کتاب کتاب کوچک مربیگری
 کتاب تشکیل تیم های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک دقیقه ای
 کتاب پرورش فرمانروای درون
 کتاب چتر نجات شما چه رنگی است؟
 کتاب شانس دوباره
 کتاب ماهی! انرژی کسب کنید