کتاب مدیر یک دقیقه ای

اثر اسپنسر جانسون از انتشارات دات - مترجم: لی لا الوندیان-تجارت
خرید کتاب مدیر یک دقیقه ای
جستجوی کتاب مدیر یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب مدیر یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیر یک دقیقه ای


 کتاب زندگی با معنا
 کتاب شخصیت های رنگی در بازاریابی چندسطحی
 کتاب 101 راه موفقیت در تجارت
 کتاب اوج کامیابی
 کتاب استعداد هرگز کافی نیست
 کتاب چگونه ثروتمند شویم؟