کتاب مدیر یک دقیقه ای

اثر اسپنسر جانسون از انتشارات دات - مترجم: لی لا الوندیان-تجارت
خرید کتاب مدیر یک دقیقه ای
جستجوی کتاب مدیر یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب مدیر یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیر یک دقیقه ای


 کتاب راهکار برتر
 کتاب از عرش به فرش
 کتاب عادتهای میلیون دلاری
 کتاب بازاریابی
 کتاب زن ثروتمند
 کتاب چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید