کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه

اثر مجموعه ی نویسندگان-محمدرضا مهرگان از انتشارات کتاب مهربان-تجارت
خرید کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه
جستجوی کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه در گودریدز

معرفی کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب حکایت دولت خردمند
 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول
 کتاب فقط از یک زن بپرسید
 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها