کتاب مثل یک قهرمان فکر کن

اثر دونالد ترامپ از انتشارات ریواس - مترجم: سوسن فلاح-تجارت




خرید کتاب مثل یک قهرمان فکر کن
جستجوی کتاب مثل یک قهرمان فکر کن در گودریدز

معرفی کتاب مثل یک قهرمان فکر کن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مثل یک قهرمان فکر کن


 کتاب موفقیت شغلی
 کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
 کتاب ثروت و قانون جذب
 کتاب افراد موفق چگونه بر دیگران تاثیر می گذارند
 کتاب دید اقتصادی
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی