کتاب متعهد

اثر مجموعه ی نویسندگان-لیندا هولبچ از انتشارات ابوعطا - مترجم: مهسار مشتاق-تجارت
خرید کتاب متعهد
جستجوی کتاب متعهد در گودریدز

معرفی کتاب متعهد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب متعهد


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش