کتاب فصل های زندگی

اثر جیم ران از انتشارات ذهن آویز - مترجم: توحید فریدونی-تجارت
خرید کتاب فصل های زندگی
جستجوی کتاب فصل های زندگی در گودریدز

معرفی کتاب فصل های زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فصل های زندگی


 کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی
 کتاب زیرک شوید و به ثروت برسید!
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب هنر معامله گری به سبک ترامپ
 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها