کتاب فصل های زندگی

اثر جیم ران از انتشارات ذهن آویز - مترجم: توحید فریدونی-تجارت
خرید کتاب فصل های زندگی
جستجوی کتاب فصل های زندگی در گودریدز

معرفی کتاب فصل های زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فصل های زندگی


 کتاب برآمدن پول
 کتاب مدیریت استراتژیک بازار
 کتاب قدرت مثبت اندیشی
 کتاب رهبری
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب همه ما عجیب و غریبیم