کتاب فصل های زندگی

اثر جیم ران از انتشارات ذهن آویز - مترجم: توحید فریدونی-تجارت
خرید کتاب فصل های زندگی
جستجوی کتاب فصل های زندگی در گودریدز

معرفی کتاب فصل های زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فصل های زندگی


 کتاب گام هایی به سوی موفقیت
 کتاب قانون پنجاهم
 کتاب رهبری در گرماگرم کار
 کتاب علم بازاریابی شبکه ای
 کتاب شیرجه زدن در چشمه ی زندگی
 کتاب اسرار کار