کتاب فروشگاه همه چیز

اثر برد استون از انتشارات نشر نوین - مترجم: امیر بیرانوند-تجارت
خرید کتاب فروشگاه همه چیز
جستجوی کتاب فروشگاه همه چیز در گودریدز

معرفی کتاب فروشگاه همه چیز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فروشگاه همه چیز


 کتاب نوآفرینی
 کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی
 کتاب چگونه شغل دلخواه مان را پیدا کنیم
 کتاب مدیریت استراتژیک بازار
 کتاب پوست در بازی
 کتاب یادداشتهایی از یک دوست