کتاب علم نفوذ در دیگران

اثر کوین هوگان از انتشارات هورمزد - مترجم: زینب لامعی-تجارت
خرید کتاب علم نفوذ در دیگران
جستجوی کتاب علم نفوذ در دیگران در گودریدز

معرفی کتاب علم نفوذ در دیگران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب علم نفوذ در دیگران


 کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
 کتاب تفکر سریع و کند
 کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست
 کتاب بازاریابی محتوایی
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب برند خودت باش