کتاب علم نفوذ در دیگران

اثر کوین هوگان از انتشارات هورمزد - مترجم: زینب لامعی-تجارت
خرید کتاب علم نفوذ در دیگران
جستجوی کتاب علم نفوذ در دیگران در گودریدز

معرفی کتاب علم نفوذ در دیگران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب علم نفوذ در دیگران


 کتاب چگونه دیگران را مجذوب خود کنیم
 کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر
 کتاب بازی برنده ها 2
 کتاب ذهن کامل نو
 کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت
 کتاب سکوت