کتاب عصر دیجیتال

اثر اریک اشمیت از انتشارات آتی نگر - مترجم: علی عبدالهی-تجارت
خرید کتاب عصر دیجیتال
جستجوی کتاب عصر دیجیتال در گودریدز

معرفی کتاب عصر دیجیتال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عصر دیجیتال


 کتاب کتاب کوچک مربیگری
 کتاب تشکیل تیم های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک دقیقه ای
 کتاب پرورش فرمانروای درون
 کتاب چتر نجات شما چه رنگی است؟
 کتاب شانس دوباره
 کتاب ماهی! انرژی کسب کنید