کتاب شیوه گرگ

اثر جردن بلفورت از انتشارات نشر نوین - مترجم: امیرپویا چراغی-تجارت
خرید کتاب شیوه گرگ
جستجوی کتاب شیوه گرگ در گودریدز

معرفی کتاب شیوه گرگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شیوه گرگ


 کتاب قدرت مثبت اندیشی
 کتاب اهرم های خوشبختی
 کتاب یک دقیقه به خودت اختصاص بده!
 کتاب مدیریت استراتژیک بازار
 کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای
 کتاب دینامیت موفقیت