کتاب شرکت خلاقیت

اثر اد کتمول از انتشارات میلکان - مترجم: شورش بشیری-تجارت
خرید کتاب شرکت خلاقیت
جستجوی کتاب شرکت خلاقیت در گودریدز

معرفی کتاب شرکت خلاقیت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شرکت خلاقیت


 کتاب قانون پنجاهم
 کتاب هوش عاطفی در محیط کار
 کتاب راهکارهای یک زندگی معرکه
 کتاب مدیریت از خیال تا واقعیت
 کتاب صمیمیت در بازاریابی چند سطحی
 کتاب مدیر افسانه ای