کتاب شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی

اثر امیر فرهادی نیا از انتشارات امید سخن-تجارت
خرید کتاب شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی
جستجوی کتاب شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی در گودریدز

معرفی کتاب شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی


 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری
 کتاب مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی
 کتاب شادی بهره ور
 کتاب شرحی برشرایط عمومی پیمان
 کتاب کژ انطباقی
 کتاب جان آرام، جهان ناآرام