کتاب سکوت

اثر سوزان کین از انتشارات البرز - مترجم: درسا عظیمی-تجارت

از نگاه روانشناسی انسان ها را به دو دسته درونگرا و برونگرا تقسیم می کنند. کتاب سکوت در مورد افراد درونگرا می باشد. سوزان کین تاکید دارد که درونگرایی و برونگرایی دو الگوی مختلف رفتاری و شخصیتی هستند که به یک اندازه ارزشمند محسوب می‌شوند و می‌توانند در دنیای ما اثربخش و تاثیرگذار باشند.

در این کتاب داستان های جالبی را می خوانیم که در آخر متوجه می شویم که افراد ویژگی هایی جالب نظیر درونگرایی را دارند. به عنوان مثال زن سیاه پوستی که باعث شعله ور شدن جنبش مدنی آمریکا شد یک فرد درونگرا بود.

در کتاب سکوت با اشاره به داستان ها و افراد مختلف نویسنده سعی دارد به خواننده بیاموزد که درونگرا بودن می تواند یک قدرت محسوب شود و این نوع سبک زندگی هیچ ایرادی ندارد.


خرید کتاب سکوت
جستجوی کتاب سکوت در گودریدز

معرفی کتاب سکوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سکوت


 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب استیو جابز باشید
 کتاب هفت عادت مردمان موثر
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد
 کتاب رسیدن به فروش بیش از حد