کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: سنبل بهمنیار-تجارت

کتابی در مقایسه‌ی بازاریابیِ تبلیغات‌ محور و بازاریابیِ روابط‌ عمومی‌ محور


خرید کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
جستجوی کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی در گودریدز

معرفی کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی


 کتاب انگیزه
 کتاب راهکار برتر
 کتاب برند خودت باش
 کتاب مهره حیاتی
 کتاب آنچه با پول نمی توان خرید
 کتاب استراتژی اقیانوس آبی