کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: سنبل بهمنیار-تجارت

کتابی در مقایسه‌ی بازاریابیِ تبلیغات‌ محور و بازاریابیِ روابط‌ عمومی‌ محور


خرید کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
جستجوی کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی در گودریدز

معرفی کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی


 کتاب چگونه بخوریم بجنبیم بخوابیم
 کتاب داستان ها می فروشند
 کتاب 12 اصل رهبری عالی
 کتاب هنر فروش کردن
 کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید
 کتاب رک و راست باشید