کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد - مترجم: ریحانه توکلی-تجارت
خرید کتاب ساختن برای ماندن
جستجوی کتاب ساختن برای ماندن در گودریدز

معرفی کتاب ساختن برای ماندن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساختن برای ماندن


 کتاب کلاه ایمنی
 کتاب مذاکره
 کتاب یادداشتهایی از یک دوست
 کتاب تله های فروش
 کتاب قدرت نامحدود
 کتاب برآمدن پول