کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد - مترجم: ریحانه توکلی-تجارت
خرید کتاب ساختن برای ماندن
جستجوی کتاب ساختن برای ماندن در گودریدز

معرفی کتاب ساختن برای ماندن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساختن برای ماندن


 کتاب فرمول
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب اصل گرایی
 کتاب صفر به یک
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب انگیزش