کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند

اثر آرتور آسا برگر از انتشارات علم - مترجم: کامبیز حیدرزاده-تجارت
خرید کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند
جستجوی کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند در گودریدز

معرفی کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند


 کتاب برند خودت باش
 کتاب سقلمه
 کتاب کلمه ای که زندگی شما را تغییر می دهد
 کتاب قلاب
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب شرکت خلاقیت