کتاب ذهن کارآفرینان

اثر کوین جانسون از انتشارات بازاریابی - مترجم: الهام کیان مهر-تجارت
خرید کتاب ذهن کارآفرینان
جستجوی کتاب ذهن کارآفرینان در گودریدز

معرفی کتاب ذهن کارآفرینان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ذهن کارآفرینان


 کتاب منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی
 کتاب زن توانا
 کتاب بازی کار
 کتاب همه چیز بودن
 کتاب وادارم نکن فکر کنم
 کتاب راهکارهایی برای میلیونر شدن