کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

اثر فیل جونز از انتشارات شریف (نگاه نوین) - مترجم: محمدمهدی ربانی-تجارت
خرید کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟
جستجوی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟


 کتاب هنر تبدیل موانع به فرصت های طلایی
 کتاب درباره تیم
 کتاب راز دختران موفق
 کتاب با آرامش ذهن به ثروت برسید
 کتاب نوآفرینی
 کتاب نوآفرینی