کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

اثر فیل جونز از انتشارات شریف (نگاه نوین) - مترجم: محمدمهدی ربانی-تجارت
خرید کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟
جستجوی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب درباره نوآوری
 کتاب مدیریت استراتژیک بازار
 کتاب برتری خفیف
 کتاب هنر خوب زندگی کردن
 کتاب تمام بازاریاب ها دروغ گو هستند، داستان تعریف می کنند