کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

اثر فیل جونز از انتشارات نگاه نوین - مترجم: محمدمهدی ربانی-تجارت
خرید کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟
جستجوی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟


 کتاب فروش، همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان
 کتاب هنر جذب سرمایه برای استارتاپ ها
 کتاب قدرت شگرف درون
 کتاب به جعبه دست بزن
 کتاب قواعد خلق ثروت
 کتاب ۱۰ اصل موفق ترین کسب و کار کوچک در جهان