کتاب درباره هوش هیجانی

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-تجارت
خرید کتاب درباره هوش هیجانی
جستجوی کتاب درباره هوش هیجانی در گودریدز

معرفی کتاب درباره هوش هیجانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره هوش هیجانی


 کتاب قدرت زمان
 کتاب اقتصاد خیر و شر
 کتاب اصل گرایی
 کتاب تمام بازاریاب ها دروغ گو هستند، داستان تعریف می کنند
 کتاب جواب مثبت بگیریم
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای